Mix Par| Presidentmotspill

Kari-Anne Opsal

Kari-Anne Opsal trådde inn som ordfører i Harstad 1. august. Det hindrer henne ikke i å delta her på bridgefestivalen, selvsagt må presidenten i Norsk Bridgeforbund være tilstede når det er festival. Jeg kler meg nødvendigvis ikke i de samme røde politiske farger som vår president, men jeg håper hun lykkes som ordfører og får fornyet tillit på valgdagen den 9.september.

I NM Mix Par møttes vi ved det grønne bord, dessverre på et litt for høyt bordnummer til at oppgjøret kan beskrives som dramatisk. Men Presidenten hentet da frem et fint presidentmotspill for å sette på plass en ivrig representasjonsspiller.

Se bare her

Sluttkontrakten var rimelig standard på dette spillet, men antall stikk varierte stort fra bord til bord. Presidenten startet motspillet med ruter 7 som øst vant med kongen. Han fortsatte med ruter ess og ruter knekt til spilleførers dame.

Hjerter ess og ny hjerter gikk via knekt til damen hos øst som vridde kløver 8 via konge til ess.

Kari-Anne leste kløver 8 riktig, det lå ingen invitt bak det tilbakespillet. Motspillet hadde nå fått to stikk i ruter, ett i trumf og ett i kløver. Kari-Anne satt igjen med den største trumfen, men for å beite kontrakten måtte de finne et stikk til.

Hun løste det perfekt da hun spilte ruter til trippel-renons. Øst kunne trumfe med tieren og dermed var beiten sikret.

Kanskje ikke så veldig vanskelig, men det er det vel ingenting som er når vi ser alle kortene i en bridgespalte?

Well done Mrs President!