Monrad Lag| André Hagen med fantastisk spilleføring

I siste runde av årets NM Monrad Lag på Bridgefestivalen ble jeg skviset for hjemgang i 6 ruter av André Hagen.

Mange skvis-spill kommer av seg selv, men denne skvisen hører til en mer sjelden variant hvor god kortlesing førte til hjemgang for den dyktige Hagen. Se bare her

Jeg liker ikke nords valg av meldinger. At nord underslår 4-kort major kan være ok, men 3NT viser 13-15 og da synes jeg ikke nord har til cue-bid over 4 ruter. Men nå førte det til en fin kontrakt som ble håndtert på best mulig måte.

Kløver 7 i utspill fra vest seilte rundt til ess hos spillefører. Hjerter til damen ble så fulgt av ruter til dame og konge. Hjerter i retur gikk til ess før trumfen ble trukket ut i to runder.

André Hagen tok nå for hjerter konge før han hentet trumfstikkene, posisjonen før den siste så ut som dette

Hagen tok sin siste trumf og kastet spar hos nord, men hva skulle jeg som øst gjøre?

Kaster jeg kløver konge blir blindemanns kløver dame en vinner og kaster jeg spar blir spilleførers spar 9 en vinner!

En flott skvis gjennomført av Hagen på best mulig vis.

Det var flere spillere som fikk hjem 6 ruter i NM, mange av de fikk kløver ut hvorpå øst stakk blindemanns tier med kongen og ga spillefører det 12.stikket på den godspilte kløver dame.

Gunn Tove Vist fikk et tøffere motspill med spar fra vest som gikk via liten, 10 og konge. Hjerter til damen ble fulgt av ruter til damen som vest lasjerte.

Hjerter til ess og ny ruter avslørte sitsen, men nå kunne Gunn Tove stikke med ruter ess, ta for kløver ess, hjerter konge og spille ruter.

Stakkars vest kom inn på ruter konge men måtte spille tilbake en kløver. Gunn Tove valgte riktig og ba om tieren som trakk konge og trumf.

Dermed var kontrakten i hus etter glimrende kortlesing av Gunn Tove. Ja, hun kunne vunnet kontrakten på makt ved å stikke utspillet med spar ess og benytte hjerter ess som overgang i 3-kort posisjonen, men det var vel nesten umulig å få til.

4 Comments

 1. Lovte Nils Kåre i Drammen at jeg skulle gjøre et nytt forsøk på å kommentere, og dette er en grei mulighet.

  Selv satt jeg som eneste kommentator i åpent rom på BBO da dette spillet dukket opp, og klarte å produsere 2 feilanalyser. Kontrakten var også der 6ru, og jeg skrev noe slikt som at det var en god slem, men at den ville sannsynligvis gå bet når både trumfkongen og spD satt på rygg. Jeg sendte av gårde den kommentaren omtrent akkurat samtidig som første stikk gikk kl5, klT, klK og singel Ess…

  Så skrev jeg faktisk at spillefører uansett kunne fått hjem kontrakten på en skvis, men la til at det nok ville innebære å spille mot oddsen, siden om sparen satt 3-3 krevde det at både spT og Q var på samme hånd. Det siste var nok også en feilanalyse, siden spillefører får et brukbart inntrykk av fordelingen før han må forplikte seg til en av planene, aktuelt er det lett å skjønne at Øst har sparlengde.

  Men uansett meget godt spilt av både Andre og Gunn Tove!

 2. Et annet poeng ved spillet er at klT i stikk 1 er instruktivt spilt av norgesmester Tor Eivind Grude. Aktuelt gjorde Øst (en god spiller som skal få være anonym) en feil da han la i Kongen og serverte kontrakten på et fat. Minst like stort poeng er imidlertid at om han ikke har klJ vil du ofte som spillefører få en sterk indikasjon på hvor klK befinner seg, slik at det som fort blir et valg mellom sparkutt gjennom vest og skvis mot øst blir enklere.

 3. Hvilken spar kasta Andre i 4-kortsposs? Knekten bør kastes om det er slik at øst IKKE er skviset, men opprinnelig var født uten kløver konge. Da får han i det minste sjansen på å kutte opp 10xx/Qxx i 3-korts poss. Bortsett fra det satt teknikken som et skudd! Hadde Ulf lasja rutern går han vel i praksis bet vil jeg tro. Blir da nødt til å ta samme stikka som GT, og putte MTV inn på ruterkongen. Forskjellen er at dette var 100 % gratis for Gunn Tove, men for Andre er det langt fra gratis å ta Sparkonge før ruter til konge spilles, siden spar 10 fortsatt er i spill.

  Gunn Tove har slike spill i hver turnering hun spiller, så dette er nok i katogorien trøndersk automatikk og kort-tæft 😀

 4. hvis ikke dette spillet er et stjernespill så vet ikke jeg, det er godt mulig det var muligheter for å gå fra topp til topp-topp men i mine øyne er dette en tøff og svært sterk spilleføring de fleste av oss bare kan drømme om å få til. Det er i alle fall ikke hverdags å se slike spilleføringer i de turneringene jeg spiller, men mulig nivået er skarpere i Trøndelag 🙂

Kommentarer er lukket.