Mix Par| Luringen Henning Stokkeland

Henning Stokkeland

I NM MIX Par møter du en gjeng lure mannfolk som prøver å lure både makker og motspillere på hvert spill. Få av oss lykkes slik som Henning Stokkeland gjorde på dette spillet på siste dags spilling.

Selv om jeg ble offer, må jeg trekke litt på smilebåndet over og blitt tatt av en så banal, men effektiv lurevariant

Henning Stokkeland så han hadde anledning til å strø litt sand i maskineriet i hvit mot rød sone. 2 hjerter fortalte om en svak hånd med hjerter og en minor og når jeg i syd doblet opp var han rimelig sikker på at vi ville melde utgang i spar. Det stoppet han lett da han meldte 2 spar på singleton!

Jeg visste jo at han hadde bløffet da jeg satt i siste hånd, men i parturnering var det et valg om jeg bare skulle ta de hundre i beit eller om jeg skulle tro på at vi var god for utgang.

Jeg tok den passive og det sikre da jeg meldte pass, og angret bittert etter å ha tatt 11 stikk i motspill.

300 inn til oss ga selvsagt nesten ingenting i score, + 77 fortjente poeng til luringen Stokkeland fra Egersund.