Marit Sveaas IBT | Gunn Helness briljerer

Espen, Gunn, Boye og Ida. Marit Sveaas IBT 2018

Gunn Helness har en lang rekke sterke resultater og spiller godt med mange forskjellige makkere. Dette spillet fra Marit Sveaas IBT synes jeg var solid håndverk, se bare her

Gunn ble som SYD spillefører i 4spar uten at motparten fikk meldt noe. Vest startet motspillet med hjerter som nords dame vant. Nå fulgte ruter til ess, ruter konge og ruter til stjeling. Hjerter ess og hjerter, øst trumfet med 9 og Gunn med 10.

Ruter ble spilt fra hånden, vest kastet en kløver og blindemann trumfet. Nå fulgte hjerter, øst trumfet med 6 og Gunn med knekt.

Posisjonen hadde blitt denne

Gunn løste den perfekt da hun spilte spar til ess fulgt av spar.

Vest kunne ta to stikk i spar, men måtte spille tilbake fra kløver ess og gi Gunn det tiende stikket på kløver konge.

Eliminasjon og innspill på engang er gode greier. Well Done Gunn.