IMSA | Motspill å prøve seg på

Den fjerde kampen i kvalifiseringen for lag inneholdt flere spennende spill. Blant annet dette motspillet synes jeg hadde noen spennende poenger det var viktig å tenke på.

La oss se hvordan du løser motspillet som ØST

Din redobling fortalte om en av de 3 honnørene i hjerter (ess, konge eller dame).

Makker spiller ut kløver 4 (norsk fordeling), du stikker med ess og spillefører følger på med åtteren. Hvordan tenker du det kan være beit i denne kontrakten?

Her er det viktig å tenke igjennom meldinger og utspill. Hvorfor har makker valgt å spille ut kløver når du har fortalt han at du har en honnør i hjerter?

Løsningen er ganske enkel. Makker vil alltid spille ut hjerter bortsett fra de gangene han har esset. Hvis du har damen kan utspill fra esset gi spillefører stikk for kongen. Det kan selvsagt være at makker ikke har hverken hjerter ess eller dame, men er det så veldig sannsynlig da?

Videre er det gjettverk om vi kan hente to stikk i hjerter, kløver ess og kløver konge. Eller om beiten er ruter ess i stedet for kløver konge.

Så hva gjetter du på?

Svaret er at du ikke skal gjette. Her skal du heller la makker finne ut av det som ser sine egne kort og har sett at du stakk utspillet med kløver ess, noe som benekter kongen.

Du legger derfor ned hjerter konge, nå legger makker fordeling slik at du ser om dere kan hente flere stikk i hjerter.

Når makker følger med toeren fortsetter du med hjerter og beit er et faktum da kortene så ut som dette

Makker vinner andre hjerter med ess og tar selvsagt for ruter ess for en beit.

Da spillet dukket opp i IMSA gikk kontrakten hjem da den Kinesiske øst noe uforsiktig fortsatte med kløver i annet stikk!

Spilleførere måtte prøve knekten som var eneste mulighet for hjemgang. Da den vant stikk forsvant rutertaperen på kløver konge og kontrakten føyk hjem.