Boye og Christian vant sølv i kinesisk lagmesterskap

Boye og Christian i Kina

I forkant av IMSA reiste Boye Brogeland – Christian Bakke til Kina for å spille Kinesiske bridgefestival. I lagturneringen spilte deres lag, PD TIMES, seg frem til finale.

I finalen var det stor underholdningsverdi med flere spennende spill. Dessverre for gutta ble det tap med 13 imp.

Et av flere spill med muligheter var dette, la oss se om du spiller som Boye Brogeland eller om du finner en annen spilleføring.

Etter å ha meldt i fred ble Boye som VEST spillefører i 6 spar. Nord starter motspillet med en liten spar, Boye vant med kongen hos blindemann og fortsatte med ruter konge, nord vant med ruter ess og spilte ny spar tilbake.

Nå kan du overta, hvilke muligheter ser du for 12 stikk i denne kontrakten?

Boye slapp den hjem via ni fra syd til damen på hånden. En liten spar tilbake til knekt fulgte begge motspillere på. Så lot han hjerter knekt seile. Dessverre ble det beit da kortene så ut som dette

Samme spilleføring ble valgt av den Polske stjernespilleren Kalita som ved det andre bordet også hadde blitt spillefører i 6 spar som vest! Dermed ble det uavgjort spill.

Men la oss se litt nærmere på spillet.

I utgangspunktet tror jeg Boye vurderte å stjele en ruter hos blindemann + finessen i hjerter. Det gir 12 stikk hvis trumfen ikke er fordelt verre enn 4-2 (80+%) og ruteren 4-3 (60+ %) og finessen i hjerter (50%).

Nå valgte Boye vekk ruteren 4-3 mot å satse på at hjerteren ga 4 stikk (noe som gir ca 20 % sjanse).

Men så kommer det mange skvismuligheter hvis hjerterfinessen ordner seg, men ikke gir 4 stikk i fargen. Boye tittet nok særlig på informasjonen det ville gitt hvis syd legger i kongen på hjerter knekt, det vil tyde på doubleton og lede Boye inn på hvilken skvis han skulle satt opp.

En spennende mulighet, men dessverre ikke slik kortene satt denne gangen.

Men la oss se nærmere på tanken om å stjele en ruter. Hvis spillefører vinner andre spar med knekten, fortsetter med ruter til damen så faller knekten fra nord! Nå er det ikke lengre behov for stjelingen og spillet blir helt annerledes.

Nå tar spillefører sine to trumf på hånden fulgt av ruter 10, posisjonen ville da blitt denne

Vest spiller ruter 9 og har nord et problem. Kløver kan ikke lempes, så da går han ned på singleton konge i hjerter.

Spillefører fortsetter så med ess, konge og dame i kløver og kan nesten telle hele fordelingen opp.

Sparen var fordelt 3-3, syd hadde 5-kort ruter og begge motspillere følger tre runder i kløver. Det gir syd fordelingen 3-2-5-3 eller 3-1-5-4.

Da spørs det om det plutselig ble en fair variant å spille på at nord faktisk ble skvist med hjerter konge og 4-kort kløver. Hadde du spilt slik Boye og fullført med hjerter til ess ville det blitt pris for beste spilleføring i 2019 og gull i det kinesiske lagmesterskapet!

En ekte skrivebordsvariant, men gøy å se.