Nationals | dobler du stayman?

Denne gangen får du gå rett inn i semifinalen i selveste Vanderbilt, en av de største lagturneringer i USA. Semifinale betyr at du møter de beste i verden, og du må notere flere imp inn enn ut for å nå frem til finalen.

La oss se hva du tenker om dette spillet

Du er SYD, ØV er i sonen og du hører da motparten gå via den tradisjonelle stayman 2 kløver. Her kan det være viktig å hive innpå en dobling med tanke på utspill, men det er også en viss risiko.

Dobler eller er du forsiktig og melder pass?

Syd var den Amerikanske verdensmesteren Steve Garner. Han valgte å hive innpå en dobling, men da ble det imp i utbetaling, kortene så ut som dette

Vest redoblet og øst sto med. Kløver konge i utspill hjalp ikke noe for motspillet, det endte med 9 stikk og 1160 til ØV.

Trist, men sånn går det av og til også for de beste. Du hivde vel ikke innpå en dobling du?