Egil Homme i parturnering

Jeg tok en liten prat med Martin Reinertsen etter at han og Egil Homme feide all motstand av banen og vant Farsund 80-års jubileumsturnering med 5 % margin. Martin la ikke noe imellom, Egil er en suveren parturneringshai som sneller inn stikk og poeng hver gang sjansen byr seg.

Dette spillet er et godt eksempel på hvordan du vinner parturneringer

Egil var altså vest og med meldingene gikk som følger

Hva ville du meldt med Egils kort i denne posisjonen?

Som parturneringsspiller valgte selvsagt Egil 1NT. Med sin balanserte hånd og et par stoppere i spar var det et fair valg, selv om de fleste ville meldt 4-kort hjerter.

Det ble en god blink da kortene så ut som dette og nord startet motspillet med spar dame

Egil vant utspillet og spilte en hjerter som han bare la liten på fra blindemann. Syd kom inn på damen og fortsatte med spar som løp til tieren hos øst. Nok en liten hjerter trakk esset fra syd som fortsatte med nok en spar.

Nå kunne Egil faktisk vunnet sin kontrakt ved å spille hjerter til kongen fulgt av LITEN ruter fra øst. Ettersom syd har fordelingen 5-2-2-4 med alle honnørene ville dette gitt suksess, men Egil endte opp med 6 stikk.

Det ga uansett en solid score med 7 av 9 mulige plusspoeng ettersom NS greit kunne spille 110 i egen kontrakt.