4 divisjon | Spilleprøve i 6 NT – Fasit

Det dukket opp flere spennende spill i sesongens 4-divisjon i Vest-Agder. Noen av spillene vil alltid være «skrivebords-bridge», eller kun interessante teoretisk.

Svært få spillere har sjanse til å løse spill som dette.

Oppgaven:

Ta en titt, får du til å spille hjem 12 stikk uten trumf fra syds hånd etter at vest spiller ut en kløver?

Vest lasjerer spar konge hvis du angriper den fargen. Den første opptellingen viser 2 stikk i spar, 3 i hjerter, 2 i ruter og 4 i kløver for 11 totalt, hvor henter du det tolvte stikket?

Løsning:

Utspillet vinnes med kløver dame fulgt av spar konge som vest lasjerer. Hvis vest hadde stukket direkte ville det oppstått en enkel skvis i ruter/spar mot vest.

Lasjeringen gjør det mer komplisert, men spillefører kan strippe vest for hjerter og kløver for å sikre et innspill.

Spillefører tar derfor hjerter ess og hjerter konge med avkast av en spar fra blindemann, vest kaster en ruter. Nå tar spillefører for ruter konge før han spiller kløver til knekt og tar for kløver konge.

Posisjonen har nå blitt denne

Spar dame spilles fra nord, syd kaster ruter 3 og vest er i trøbbel.

Hvis vest stikker med spar ess er han innspilt og må enten spille spar opp i finessen eller ruter fra damen som sikrer blindemann inntak på ruter knekt og gir hjemgang.

Altså lar vest spar dame beholde dette stikket.

Men da snur spillefører seg mot øst i stedet. Han tar for kløver ess og kaster ruter 4 fra hånden. Så følger ruter til esset.

Nå er posisjonen blitt denne

Syd spiller en liten hjerter og øst blir innspilt. Han må spille tilbake fra kn 8 til spilleførers D 10 kombinasjon for hjemgang.