Så gikk det galt igjen – noe å lære?

Interessante spill dukker opp overalt. Dette spillet er hentet fra en treningskamp mellom 4 flinke norske spillere.  

Se bare her

Her gikk det åpenbart noe galt. Kontrakten kunne gått 2 beit, men spillefører slapp unna med 1 beit. 200 ga uansett – 10 imp i protokollen.

Det spørs om ikke ØV begge var litt for ivrige i sin tjeneste. Etter min mening burde vest passet, en tynn opplysende dobling burde være mer mottakelig i de umeldte fargene og ikke enseter slik hånden aktuelt var her.  Ruterfargen er for svak til å melde inn.

Hvis vest passer så har øst en fin hånd for en opplysende dobling i siste hånd. Nok av poeng og mottakelig.

Men slik meldingene gikk skulle øst tatt ut 4spar doblet i 4 NT. Dette betyr normalt to steder å spille og ber makker rom å velge mellom minorfargene i første omgang. Men så er det slik at hvis øst kommer tilbake med 5 hjerter over makkers minorpreferanse så betyr det sleminvitt i hjerter. Det var vel akkurat hva øst hadde til?

Personlig mener jeg meldingene burde gått som dette

Uansett en fin posisjon å avtale med din faste makker.