NM Damelag | Enkelt for Sjødal, instruktivt for oss andre

2018 ble et flott år juniorspillerne i Norge. I 2019 har jentene fulgt opp og i NM Damelag spilte 4 jenter fra landslagskaptein Sven-Olai Høyland sin tropp seg like greit inn til sølvmedalje.  Imponerende, og en bekreftelse på at det gode arbeidet de har lagt ned over flere sesonger nå materialiserer seg i resultater.

Dette spillet er hentet fra NM Damelag og er ikke så veldig vanskelig, men veldig instruktivt for den som ønsker å bli en toppspiller.

Sofie Sjødal skulle som vest spille ut mot 3NT og valgte naturlig en liten ruter. Thea Hauge vant første stikk med ruter konge ogfortsatte med ruter 8.

Sofie Sjødal kunne se at hun ikke hadde inntak på sin hånd, eneste håp for beit var at Hauge hadde nok et inntak samt den siste ruteren.Derfor lasjerte Sofie den andre ruteren og lot spillefører vinne med ruterknekt.

Kløver gikk så til esset hos Hauge som kunne spille tilbake ruter. Den vant Sofie med esset og hentet beiten med de godspilteruterstikkene.

Ikke vanskelig, men akkurat sånn motspill skal spilles og enbekreftelse på hvorfor jentene nå begynner å hevde seg i voksenklassen.

3 Comments

  1. Med dama tredje i bordet, så bør øst legge 3’ern. I par, og i korte lagkamper, er hvert stikk viktig. Når makker stikker med K og spiller 8’ern tilbake, så betyr det at makker har kun K8. Dermed er det ikke noe poeng å lasje 2. runde. Dette forutsetter selvsagt at makkerparet tenker likt eller har diskutert posisjonen. Det fins selvsagt situasjoner der øst bør stikke med K (spesielt i par). Her var det ikke nødvendig.
    Uansett, pent håndverk av Sofie.

    • Bra poeng Espen, men ikke 100 %. Hvis utspillet er fra knekten femte kan det være best å legge i kongen på første stikk og håpe at spillefører ikke får sine 9 stikk før beiten kan hentes i ruter (da har makker et inntak). Det hadde vært bra flaut å lagt 3 første stikk for så å spilt kongen tilbake til esset hos spillefører 🙂

  2. Jo, sant nok, men da må makker ha Kn10 i ruter + noe som gjør at det er bet. Med Exx skal man ihvertfall legg liten. Med Smith-signal for man vist honnør (hvis ikke man sjøl)kommer inn først

Kommentarer er lukket.