Harald Gjellestad selvfølgelig

Harald pleier alltid å klinke til med toppspill når vi møtes ve det grønne bord. Alle vet kvalitetene til Harald som bridgespiller, på dette spillet fra Damens Mix satt jeg som øst på tribunen og måtte nikke anerkjennende til den dyktige Harald.

Som SYD ble Harald spillefører i 5 ruter etter et spennende meldingsforløp. Jeg liker Haralds hopp til 4 ruter, det var nøkkelen til å melde utgang – hvis du er fornøyd med å spille utgang på disse kortene da?

Spar 2 i utspill fra vest vant øst med esset. Spar dame i retur gikk til Haralds konge. Kløver til esset ble fulgt av kløver konge med avkast av hjerter 7, begge motspillere fulgte med lave kløvere.

Ruter 10 fulgte fra blindemann, øst følger med åtteren.   Og da er det ditt valg, lar du tieren seile eller har du andre planer?

Harald har gode vaner ved bridgebordet. Han teller poeng og fordeling så ofte han kan. I dette spillet hadde øst åpnet og foreløpig vist frem ED(kn) i spar. Det kunne se ut som hjerterhonnørene var splittet ettersom vest ikke spilte ut hjerter og øst ikke vridde hjerter, men her er ingenting sikkert.

Det som var helt sikkert er at øst ikke har ED8, da vil han gå opp på esset og spille spar for å sikre seg stikk på damen.

Harald satset derfor på magefølelsen da han gikk opp på kongen. Det var blink, damen falt fra vest og kortene så ut som dette

5ruter med 11 stikk var det kun Harald Gjellestad som meldte og vant av de 12 bordene som spilte turneringen.

Det kan se ut som Harald ville fått problemer med hjerter konge i utspill. Men da kunne han stukket med ess, spilte kløver ess, konge og dame med avkast av hjerter 7 og spar 7 så ruter til konge.

Han kan også kaste hjerter på kløveren fulgt av spar mot kongen. Øst går opp på esset og spiller hjerter. Men da trumfer syd og spiller RUTER KONGE fra hånden.

Mer intrikat, men fulgt mulig for en spiller av Haralds klasse.