Denne er enkel for deg

3NT og innspill hører vel til de enkle ting for deg som vinner klubbkvelder, helgeturneringer og kjemper om plasseringer i de store turneringer.

Som nord ble du spillefører i 3 NT, det hadde vært bedre med en opplysende dobling fra syd, men de fleste prefererer å melde inn med 5-kort major.

Øst var i det kreative hjørnet da han servet RUTER DAME til kongen hos syd. Ruter tilbake til knekten ble så fulgt av spar 7 som løp rundt til damen hos vest. Hjerter i retur vant spillefører med esset fulgt av spar 8 til knekt og ess. Spar 10 vant vest med kongen før han fridde seg med spar til syds nier.

Syd tok også for spar 6, posisjonen var blitt denne

Fordelingen var rimelig klar etter meldingene, men hvor kunne kløver konge være plassert?

Øst hadde så langt vist frem kn i spar, K kn i hjerter og D i ruter for 7 poeng. Det var plass til kløver konge, men hva er beste odds?

Spillefører leste kortene riktig da han fortsatte med ruter ess og ruter 9. vest kom inn på ruter 10 men måtte spille tilbake fra kløver konge, nord la liten og damen hos syd ga det niende stikket for hjemgang i en krevende kontrakt.