Bridge for alle | Så ble det en beit da

Bridge For Alle handler vel så mye om det sosiale som selve bridgespillingen. Arrangør har makkerskapsgaranti og på mandagens turnering ble arrangør Knut Kjærnsrød hentet inn til å spille i B-puljen. Den oppgaven gikk greit, det ble seier sammen med Jonny Bergin.

Når nye makkere spiller sammen er det ofte i motspillene man taper mest. Ulikheter i spillestil kan rett og slett gjøre det hele litt vanskelig. Men for disse to gutta var det ikke sånn. De suste rett inn til seiere og på dette spillet grep de muligheten da spillefører var litt uforsiktig i in spilleplan.

3NT var en god kontrakt spilt av Vest. Hjerter 3 i utspill gikk via damen til spilleførers ess. Ved å spille spar ville det blitt 9 enkle stikk, men spillefører startet med ruterstikkene. Syd saket to spar, vest en spar og en kløver, nord to spar og en kløver.

En hjerter fra blindemann vant syd med kongen, nord kastet en spar. Neste trekk var spar ess og hva skulle øst kaste på den? Han måtte holde 2-kort hjerter for å ikke gi syd alle stikkene i den fargen så da forsvant en kløver. Nok en spar fulgte til kongen hos nord og nå kastet øst en hjerter.

Posisjonen var blitt denne

Nord fridde seg med kløver dame og dermed var spillefører innspilt hos blindemann. Ess-konge i kløver ga bare 8 stikk totalt, de to siste måtte spillefører avgi til Knut og Jonny etter et nøyaktig motspill.

Resultat