Robotbridge med innspill

Det hender jeg logger meg inn og spiller bridge på internett mot robotspillere. Disse bridge-robotene har etter hvert blitt flinke og behersker mange faser av spillet, men av og til viser deg seg at bridge er komplekst og utfordrer kalkulatoren med ulogiske manøver og ukjente variabler

Fra en slik seanse har jeg hentet dette spillet

 3 NT er en vanlig oppgave for en parturneringsulv, spørsmålet er om man tåler oppgaven.

Vest fant et godt utspill da han passivt servet en kløver til dame, konge og liten. Øst returnerte en hjerter som løp til nieren hos blindemann. Kløver ess fulgte begge motspillere på og da var tiden inne for å tenke igjennom videre plan.

Fire stikk i hjerter, tre i kløver og ruter ess gir bare 8 totalt. Hvor kan det niende dukke opp?

Robotene pleier å ha for sine meldinger, sparen måtte der forvære fordelt 6-1. Etter pass i åpning kunne det tyde på litt få honnørpoeng hos vest, altså kunne jeg rimelig sikkert plassere konge og dame i ruter hos øst.

For å bryte overgangene for motparten spilte jeg en liten spar fra hånden som øst vant med damen for å spille nok en hjerter.

Dermed var det duket for et aldri så lite innspill. Nå fulgte kløver- og hjerterstikkene, posisjonen var blitt denne

Ruter knekt fikk løpe og øst kunne velge.

Hvis øst stikker med konge eller dame måtte han spille tilbake til blindemanns E 10 og dermed gi meg det niende i ruter. Øst kunne la ruter knekt beholde stikket, men da spiller jeg bare liten spar fra hånden og vest blir innspilt for så å måtte gi meg det niende på spar konge!

Ettersom spar dame var hos øst ville flere spilleplaner ført frem, men bytt ut damen med en mindre spar så lever du farlig hvis du går på ruterfargen tidligere i spillet.