FASIT | Julequiz | Utnytter du motspillsglippen?

Oppgave

I Bridge er det ofte slik at det gjøres feil i meldinger, motspill eller spilleføring. Når jeg skriver feil så er det viktig å vite at det selvsagt finnes flere grader av feil.

De fleste feil er marginale og nesten umulig for et menneske å oppdage da det er senere i spillet forskjellen på timing og tempo kan gi store utslag.

Fra en lagkamp kommer dette spillet hvor muligheten bydde seg da motspillet ikke traff i stikk 3, se bare her

 

SYD ble altså spillefører i 4 hjerter, en kontrakt som ser ganske dårlig ut. To tapere i hjerter og en i ruter kan man vel ikke løpe ifra, og er det mulig å bli kvitt håndens spartapere?

Spar dame i utspill vant spillefører med esset, en ruter gikk via damen til esset og øst fortsatte litt uforsiktig med nok en ruter via tieren til knekt og konge.

Da er det din tur, hvordan spiller du hjem denne kontrakten med åpne kort?

Fasit:

Syd begynte å telle kort. Basert på meldingene var det rimelig sikkert at sparfargen var fordelt 2-6 og med dette motspillet var ruteren nok fordelt 4-2. Øst hadde allerede vist frem ruter ess og spar konge så ut til å være der, altså var hjerter konge hos vest.

Spillefører valgte å satse på hjerterlengde hos vest, han spilte derfor ruter, øst kastet en kløver og syd trumfet. Kløver til ess ble så fulgt av kløver konge og nok en kløver til stjeling.

Spar ble stjålet hos blindemann før en ruter ble stjålet på returen.

Posisjonen var blitt denne

 

Spar ble spilt fra hånden og vest måtte trumfe, den eneste sjansen var å treffe øst med en mellomhøy hjerter så han trumfet med nieren, nord trumfet med esset.

Den siste ruteren ble spilt fra blindemann og øst hivde innpå hjerter 3, men spillefører kastet bare sin siste spar og vest måtte trumfe over med femmeren. Dermed måtte han spille tilbake fra K10 og gi spillefører sitt tiende stikk og hjemgang for hjerterdame.

Et riktig så fint spill av syd, men øst kunne stoppet det hele ved å spille tilbake en hjerter eller spar i tredje stikk.