FASIT | Julequiz | Spiller du hjem denne med åpne kort?

Oppgave:

Dagens quiz får du med åpne kort på fagspråket heter det Double Dummy. Oppgaven er kanskje ikke alt for vanskelig.

Utspillet fra øst er kløver 10, vest følger med sekseren også tar du over.

Tar du første stikk, i så fall hvordan spiller du kortene videre.

Lasjerer du fortsetter øst med en liten kløver til knekten hos vest, du får da samme problemstilling.

 Løsningen kommer neste år.

Fasit

Jeg håper du lasjerte utspillet?

Hvis du stikker første kløver gir du motparten mulighet til å finne et snedig motspill. Du kan fortsette med ruter til damen fulgt av hjerter til knekten. Nå kan du ikke spille spar for da tar vest beiten med spar ess og den godspilte kløverfargen. Altså må du ta ruterstikkene. Da oppstår følgende posisjon når du har tatt den fjerde ruteren

 

Som den våkne leser ser har ikke vest kastet et kort på den fjerde ruteren enda (vest kastet først to spar).

Vest løser posisjonen ved å kaste kløver knekt. Det ser nå ut som spillefører kan sette opp sitt niende stikk med å spille spar til damen og ess. Men vest kontrer ved å spille LITEN kløver til nieren hos øst. Øst tar for ruter ni og spiller kløver tilbake til vest som tar beiten med ess-dame i kløver.

Litt komplisert, men fult mulig for vest å finne ut av det motspillet.

 

 

 

La oss se på spillet hvis du lar øst beholde første stikk på kløver 10. Neste kløver går til knekt fra vest og din konge.

Nå fortsetter du på samme måten med ruter til damen fulgt av hjerter til knekten. Men se hva som skjer når du nå tar dine stikk i ruter. Posisjonen har blitt denne idet nord har tatt for sin fjerde ruter og vest skal finne et avkast:

 

Nå er overgangen mellom ØV ikke like sikker. Vest må holde på spar ess og sine tre hjerter, altså må han avse en kløver. Uansett hvilken kløver han kaster fortsetter spillefører med spar til damen og esset. Men nå da øst bare har en kløver igjen har ikke ØV overganger til å hente både kløver og ruterstikk.

En liten uskyldig lasjering var alt som skulle til for å bryte forbindelsen motspillet trengte for å unngå skvisens ødeleggende eim.

Du tok vel den?