Oppgave | Spill utgang som Kindsbekken

Hver søndag kl. 20:00 er det trening på BBO for meg og Ulf mot Voll-Kindsbekken. Ofte må vi logge av med minus i protokollen, det gis ikke noe gratis når venner møtes til kamp.

Fra en av vinterens treningsøkter kommer dette spillet hvor Asbjørn Kindsbekken fant veien til hjemgang, la oss se om du har samme kvalitet i kortføringen som Asbjørn?

 Du ble som SYD spillefører i 3 NT. Utspillet fra vest er ruter 4 (norsk fordeling) som løper via tieren hos nord til knekten fra øst og ditt ess.

Nå kan du få legge en plan for videre spill, tenk både et og to stikk fremover før du leser videre.

 


Asbjørn fortsatte med spar dame som trakk kongen og ess. Spar 9 vant neste stikk før nok en spar gikk til knekten hos vest, heldigvis var sparfargen fordelt 3-3.

Vest vridde hjerter knekt, den ble stukket med kongen. Asbjørn kunne nå telle 3 stikk i spar, 2 i hjerter, 2 i ruter og 1 i kløver. Det betyr at han måtte lete etter sitt niende og da var det to reelle muligheter. Å løse kløverfargen for 2 stikk eller at det finnes et innspill mot vest slik at han må spille fra ruterdamen og gi bort stikk på ruter 9.

Kinds kunne se av utspillet at ruteren var fordelt 4-3. Han spilte derfor ruter til kongen fulgt av liten kløver fra hånden. Det traff midt i blinken da kortene så ut som dette

Vest fulgte med kløver knekt og damen vant hos blindemann. Nå er det fortsatt en mulighet å spille på at vest har Ekn10 i kløver, men Kinds var ikke satt seg ned i denne kampen for å gjøre feil. Han spilte en kløver fra nord og la nieren fra hånden. Vest måtte følge med esset. Han kunne ta for ruter dame og ruter 8, men resten av stikkene gikk til Kinds for hjemgang og en solid score.