1 divisjon | hvordan spiller du disse kortene?

Det hører med at det blir noen spilleprøver når du kjemper i de øverste divisjonene. Denne kontrakten var det flere av våre toppspillere som fikk prøve seg på, la oss se hvordan du fører kortene:

 

Heldigvis valgte vest å ikke gå på mot slem, du se ut til å få et hvileskjær idet blindemann dukker opp. Syd starter motspillet med hjerter ess, nord følger med toeren. I annet stikk vrir syd kløver ni.

Nå tar du over, hvordan ville du spilt kortene?

 


Risikoen her er at sparfargen er fordelt 4-1 samt at kløverfargen gir to tapere. Du må derfor velge om du tror nord har konge-knekt i kløver eller om du tenker syd kan ha minst en av de.

Hvis nord har begge to må du videre velge om du skal ta med deg muligheten for at trumfen er 4-1 eller om du bare må gå opp på esset og gyve løs på trumfen.

Han som fikk prøven satset på at kløverlengden var hos nord sammen med konge-knekt i kløver og ba om tieren fra blindemann. Nord stakk med knekten og fridde seg med ruter som gikk til knekten.

På spar ess-konge kastet syd en hjerter og nå var gode råd dyre. Spillefører fortsatte med spar til damen fulgt av ruter fra topp, syd følger ruter to runder og nord tre.

Hvis nord stjeler ruteren må han enten spille kløver opp i finessen eller hjerter til dobbelt renons. Nord var derfor ikke snill og kastet hjerter.

Dermed kom spillefører seg frem til 3-kort posisjon hvor han på hånden hadde en trumf og to små kløver, hos blindemann var det også en trumf og ED i kløver.

Nå er spørsmål, skal du spille trumf som setter nord inn. Hvis han hadde startet med K kn x i kløver vil han da være innspilt og må spille tilbake til blindemanns ED i kløver for hjemgang.

Hvis nord derimot hadde startet med K kn blokk må fortsettelsen være liten kløver til esset som da feller kongen.

Et tredje alternativ er å spille kløver til damen og satse på at vest har kløver konge tredje i sin åpningshånd.

La oss ta en liten opptelling av kortene til motparten. Vi vet at syd, som har hoppet innpå i rød sone, har 2-kort ruter og singleton spar. Hvis han har 7-kort hjerter gir det 3-kort kløver. Men kanskje syd har åtte kort hjerter, ingen umulighet i rød mot hvit sone!

Jeg tror likevel største odds er at du treffer syd med fordelingen 1-7-2-3. Tar vi nords høyning ti l4 hjerte ri betraktning uten honnørpoeng så er kanskje det beste å satse på at nord hadde K kn blokk i kløver?

Ved bordet valgte spillefører å spille spar, men det ble feil da kortene så ut som dette

 

Nord vant stikket i spar, men var ikke innspilt. Han kunne ta beiten med hjerter 10.