Nederland vs Sverige | Bridge is a bidders game

Det er så sant som det er sagt, henger du ikke med i meldingsforløpet hjelper det lite om du henter frem en skvis i ny og ned!

Fra treningskampen mellom Nederland og Sverige har jeg hentet dette spillet hvor jeg hadde større sans for den Nederlandske åpningsmeldingen enn den svenske.

 

Hva ville du åpnet i med denne hånden, alle i sonen og syd starter med pass?

Tijssen fra Nederland valgte den praktiske åpningen av 4 spar hvorpå det gikk pass rundt, det ble blink da kortene så ut som dette:

 

Peter Bertheau fikk ingen enkel prøve mot 4 spar med nords kort etter at makker åpnet med pass. Litt forsiktig, men fult forståelig passet han ut kontrakten til 4 spar.

Kløver ess i utspill satte litt press på motspillet. Wrang signaliserte til ruter og nå måtte Bertheau velge riktig. Legger han ned ruter ess står kontrakten, men han valgte å spille liten ruter som Wrang vant og fortsatte med kløver konge og kløver til stjeling for en beit.

Når vi ser alle kortene ville alle utspill beitet kontrakten, men likefult var det fint å underspille ruteren.

 

Svenske Fredin var langt mer kreativ da han valgte å åpne 2 spar som fortalte om 10-13 hp og 6-kort farge. Da gikk videre meldinger som dette;

 

Det gikk som fortjent, de Nederlandske guttene slapp inn i meldingsforløpet og var med til 5 hjerter som Sylvan Doblet. Den kontrakten kunne ingen beite og Nederland kunne notere 13 imp på konto.