En skikkelig fordelingshånd

Når det dukker opp spill hvor det er renons flere steder kan resultatene slå hardt ut. På dette spillet fra en lagkamp synes jeg et av bordene gjorde mye riktig, mens det er all grunn til å stille spørsmål hva ØV tenkte på det andre bordet.

 

Som vi ser valgte nord å være forsiktig over 5 spar og meldte 6 ruter som viste seg å være en god stamp mot 5 spar som faktisk står med 11 stikk.

Øst var på sin side litt usikker hvordan dette kunne være fordelt og tok det sikre da han gikk på til 6 spar. Motspillet hentet sine to ess og Nord-Syd kunne notere +200.

Men ved det andre bordet gikk det ikke fult så vakkert for seg, se bare her:

 

Hvordan vest kan velge å doble 5 ruter er for meg en gåte. Når det er sagt så hadde jeg meldt på til 5 spar med kortene til øst, som ser ned på 10,5 stikk på egen hånd med spar som trumf. Av og til spiller du bare ikke motspill.

5 ruter var det ikke mulige å rokke, 11 stikk kunne noteres og 750 til nord-syd som vant 11 IMP mot de 200 fra det andre bordet.