Litt av et spill

Av og til dukker det opp spill som viser hvordan tilfeldigheter påvirker gir utslag i bridge. Dette spillet er fra en klubbkveld hvor de involverte ikke helt fant ut av kortenes potensiale.

Se bare her

 

Hva ville du meldt videre med nords kort etter denne innledningen?


Ved bordet valgte nord å si pass, det ble ikke riktig da kortene så ut som dette:

 

Nord gjorde et rart valg da han valgte stayman fulgt av pass på 2ruter. Personlig ville jeg meldt utgang, aller helst starter med 3 hjerter som splinter på 1 NT åpningen, men hvis ikke det er tilgjengelig må vi vel via stayman fulgt av 3 kløver som naturlig krav.

2 ruter ble en spesiell kontrakt, men etter hjerter i utspill var det en grei rute til hjemgang ved å stjele tre hjerter samt ta to stikk i spar, kløver ess og ess-konge i trumf.

Litt overraskende var det kanskje å se at man kunne vinne storeslem i kløver!

Hvordan ville du løst kortene med din faste makker?

Jeg ville foreslått følgende meldingsforløp

 

3 hjerter er splinter og 4 hjerter forteller om renons. Da blir veien kort for syd til slem ville jeg trodd.