Det er ikke alltid butikk å åpne tynt i 3. hånd

Mange liker (inkl meg selv) å strekke åpningene noe i tredje hånd, særlig gunstig sone men også når alle er utenfor sonen.

Fra Kristiansand Bridgeklubb kommer dette spillet hvor syd valgte en noe tynn åpning og måtte betale sin straff.

 

Ville du åpnet med syds hånd? Spørsmålet er hva du ønsker å oppnå. Fargen er så tynn det er mulig å få til og hånden er helt uten stikk hvis ikke makker har tilpasning. Jeg synes det å åpne 1 spar har lite for seg, 1 kløver derimot kunne jeg hatt sansen for hvor du tåler utspill og har flere muligheter åpne.

Som vi ser endte prosjektet opp i 1 spar, dessverre for syd doblet.

Motspillet fikk ikke helt dreisen da jeg spilte ut ruter konge fulgt av ruter til stjeling hos syd. Han fortsatte med liten hjerter til knekten og ny hjerter til konge og ess. Kløver til esset ble så fulgt av spar knekt. Jeg stakk over, tok ut trumfen og spillefører vant det siste stikket i hjerter men måtte notere – 4 for 800 til ØV.

Spillefører skulle nok tatt med seg en ruterstjeling til da hjerterknekt vant stikk, men slike ting er enklere i etterkant. Motspillet kunne faktisk holdt spillefører nede på 2 stikk, men da måtte jeg klart å vri kløver eller liten spar i annet stikk. Og øst, etter å ha tatt for spar knekt, spilt meg inn igjen i hjerter.

Men formålet med denne artikkelen var mest å belyse at det ikke alltid er riktig med en tynn åpning i 3. hånd, pass på å ha noen kvaliteter i fargen så du i alle fall tåler et utspill.