Jøran Jensen med lur spilleføring

Jøran fra Kristiansand BK i oppgjør mot Eirik Homme

Jøran gikk på kurs for drøyt 2 år siden og har hatt en fin utvikling som bridgespiller. På dette spillet fant han en lur variant som spillefører da det kunne se litt trangt ut for hjemgang i en tøff utgang.

Spillet er hentet fra robberbridge.

Ruter 4 i utspill fra vest gikk til ess, 2 og 3. Jøran merket seg styrkekastet fra øst og måtte nå finne en vei frem til 9 stikk.

Utspillet tok vekk det sikre inntaket hos blindemann, det ble derfor litt vanskelig med overgangene. Men han kunne telle fire stikk i kløver, ett i ruter og 3 i spar (hvis kongen satt i kapp).  Det betyr at han trenger et stikk til.

Det kan bygges i hjerter, eller kan det være mulig å få det i ruter?

Jøran utnyttet fordelen av at motparten ikke kunne se mer enn blindemann, han ba om LITEN SPAR i fra blindemann i annet stikk, den gikk til knekt og konge.

Vest hadde også sett makkers styrkekast i ruter, han spilte selvsagt ruter tilbake som øst tok med kongen. Ruter kom i fortsettelse og nå hadde Jøran kontroll.

Han gikk opp på ruter dame, hentet ess-konge i kløver. Når den fargen satt fint fordelt kunne Jøran forlange sin kontrakt med tre stikk i spar, to i ruter og fire i kløver.

Aktuelt så ville flere spilleføringer ført til hjemgang, men det var likevel en lur og fin variant av en ganske fersk bridgespiller å avstå fra finessen i spar da han «ville» at motparten skulle følge egne styrkekast!