NM LAG | Historikk ’97-’18

I forbindelse med årets lagfinale ble det spekulert i «tidenes» seiersmargin og vinnerscore. Lenge så det ut til å bli sånn, men etter en spennende annen halvrunde av siste kamp gikk lederlaget på et tap og vinnerscoren falt litt ned.

Jeg har sett nærmere på de lagfinalene jeg har oversikt over fra 1997 til 2018 og gjort en liten oppsummering av hvordan dette egentlig så ut.

Først kan vi se nærmere på tabellen hvor vi ser vinnerpoeng pr. lag og differansen.

 

Her ser vi de største differansene er markert med grønt, de laveste med rødt.

I denne perioden ser vi at lagfinalen 2018 ga den største seiersmarginen med 28,61 % differanse mellom gull og sølv. Regner vi litt annerledes oppnådde laget på annen plass 71,4 % av scoren til det vinnende laget.

Videre ser vi at laveste seiersmargin kom i 2013 da Topbridge kapret NM tittelen på dramatiske vis rett foran Bodø, dette var for øvrig første årgang med ny VP-tabell.  Topbridge vant med 1,13 % margin, eller 1 VP!


Tar vi så for oss perioden med ny VP-tabell (2013-2018) ser det ut som dette

 

Her ser vi at årets vinnerscore er den høyeste tett fulgt av hva Heimdal presterte i 2014. Leker vi litt med tallene ser vi samtidig at Bergen Akademiskes score for bronsemedalje i 2017 ville gitt gull i 2013!

Klubb

Her følger en oppdatert oversikt over medaljefangst pr klubb

Spillerstatistikk

 Til slutt kan vi se nærmere på de enkelte prestasjoner pr spiller i samme periode. Totalt har 351 unike spillere deltatt i lagfinale i perioden 97-18, 117 av disse har spilt minst 2 finaler.

Først rangert på gull-sølv-bronse-antall finaler

Så en oversikt hvor spillerne er rangert etter gjennomsnittlig imp pr spill (minst 100 spill)

 

Det er selvsagt mer krevende å oppnå høyt snitt over flere spill, det er derfor ikke overraskende at de fleste topp-snittene kommer fra spillere med kun en finale.

Ser vi på de som har spilt minst 2 finaler ser tabellen slik ut