Når er det riktig å spille ut et ess hvis du ikke selv har kongen?

Dette spørsmålet ser jeg mange med fordel kunne brukt litt tid på å forstå seg på. Jeg får fra tid til annen spørsmål om jeg har noen tips på utspill, da er ofte esset en problemstilling. 

Jeg skal på ingen måte lage en uttømmende artikkel om tema ess-utspill, men belyse noen situasjoner som kanskje kan hjelpe den litt urutinerte leser.

Svaret er ganske enkelt:

Det er oftere FEIL å spille ut et «løst» ess, enn riktig!

Særlig mot grandkontrakter er det svært sjelden butikk å starte motspillet med et ess. Som en grunnregel kan du ha mest igjen for å aldri spille ut et ess uten at du selv har kongen!  Men så er det slik at ingen regel uten unntak. I noen situasjoner er det opplagt beste sjanse å starte motspillet med et ess, særlig hvis motparten spiller trumfkontrakt.

Noen av unntakene kan være (dette er ingen uttømmende liste):

  • Hvis du har sekvens som for eksempel EK eller EKD, eller EKkn starter du nesten alltid motspillet med esset.
  • Når motparten har meldt og støttet en farge, men ender opp med en annen farge som trumf og du har esset i fargen med lengde, for eksempel esset fjerde. Da er det stor sjanse for at makker har singleton og du kan gi makker en stjeling ved å spille ess fulgt av liten.
  • Når motparten melder seg opp i slem og du har et sikkert trumfstikk sammen med et ess i en sidefarge, da tar du for esset så de ikke kaster den taperen på en annen farge!
  • Når motparten har meldt av singleton i den fargen du har ess, da kan det haste å ta for esset.
  • Hvis motparten har meldt cue-bid i de andre fargene og likevel meldt på til slem kan det være makker har kongen i fargen og dere kan hente to raske stikk!
  • Når du ser muligheten for å sette opp en stjeling til deg selv (for eksempel du har Ex i fargen).

La oss se nærmere på et eksempel.

Motparten har altså meldt seg opp i slem etter et kontrollert meldingsforløp. Du ser ned på et sikkert trumfstikk og hjerter ess.

Hvis du tar for hjerter ess blir det en beit, men hvis du i stedet spiller ut en annen farge vil spillefører ta to runder trumf hvorpå han kaster håndens hjerter på blindemanns ruter, eller blindemanns hjerter på håndens kløver og vinner sin kontrakt.

La oss ta en titt på en litt dypere variant, men absolutt ikke mer krevende enn du forventer av deg selv.

 

 Du hører motparten melde seg kontrollert frem til 6 spar etter at syd har vist en balansert hånd og nord en hånd med minst 5-4 i hjerter og kløver samt singleton ruter.

Hva er beste sjanse for beit?

Du vet motparten har minst 4-2 tilpasning i kløver. Det betyr at makker har 1,2 eller 3 kløver. Når vi også får vite om singleton ruter hos nord begynner det å bli gode odds for at han faktisk har 5-5 fordeling. 

Ettersom esset i kløver er ugardert kan det være en fair sjanse å satse på at makker bare har singleton der?

Det hadde vært lurt, spillet så ut som dette:

 

Kløver ess fulgt av kløver var eneste beitende motspill, makker smiler og du kan slå deg på brystet for endelig å ha knekt koden for når du skal spille ut et ess!

Når jeg skriver det oftere er feil å spille ut et ess enn riktig så kan vi kanskje også her definere noen posisjoner hvor du i alle fall skal være forsiktig

  • Når sluttkontrakten er i grand
  • Når spillefører har meldt fargen
  • Hvis du har gardert farge med underbyggende kort (dame, knekt eller ti), for eksempel E kn x x eller E 10 9 3

Nok en gang er dette på ingen måte en fullstendig oversikt, men ment som en liten oppvekker til de som så alt for ofte har startet sine motspill med ess og notert dårlig score etterpå.

Lykke til!