Brødrene Stabell i slemsonen!

Leif Erik Stabell

Dette spillet er hentet fra en treningskamp mellom Norske veteraner og et Sør Afrikansk lag. Jeg tenker du kjærer leser kan få prøve deg med kortene til Leif Erik Stabell, se bare her

To bid or not to bid, det er sannelig ikke lett å si. Hva hadde du valgt og hvis du melder hva er ditt valg av melding?


Personlig hadde jeg tenkt litt allerede over 5 spar. Et hopp til 5-trinnet i sonen tyder på at antall spar hos motparten er høyt. Det gir igjen gode muligheter for at makker kan ha noe i minor. Men sikkert er det ingenting som er. Når makker har til å doble opp igjen tyder det på at han ikke bare hadde en lang hjerterfarge, men sitter på honnørpoeng og stikk. 

Leif Erik Stabell tok ut i 5 NT som må bety begge minor. Det kan vel være det er spill for en minorslem etter disse meldingene, og for alt du vet kan det være 11 stikk hos motparten i spar!

Det var riktig å ta ut da kortene så ut som dette

 

Tolle Stabell skjønte budskapet og meldte 6 kløver. En kontrakt som vinnes greit med en taper i trumf. Men øst var udisiplinert og stampet videre i 6 spar. Den ble doblet og 4 beit ga brødrene Stabell 1100 for 5 imps mot de 920 som ble notert i lukket rom.