Nationals | Polakken ville ha overstikk, men spilte seg beit i utgang

Noe av det dummeste jeg ser ved et bridgebord er når man i lagkamp har en sikker hjemgang i utgang og velger å risikere kontrakten ved å ta en finesse for overstikk.

Den Polske stjernespilleren Narkiewicz dummet seg rett og slett ut da han var på vugraph med dette spillet i Semifinalen i Vanderbilt.

Ved det andre bordet hvor Narkiewicz satt øst hoppet nord til 3 spar hvorpå øst avsluttet meldingene med 3 NT.

Spar knekt i utspill ble lasjert før spar 10 ble vunnet med kongen. Nå har spillefører ett stikk i spar, fem i hjerter, ett i ruter og to i kløver for ni og hjemgang. Men Narkiewicz ville det annerledes. Han hentet sine fem hjerterstikk fulgt av ruter til knekten!

Dermed kunne nord ta for ruter konge og sin godspilte sparfarge for en beit. Au au au, jeg håper proffen blir trukket i lønn etter denne prestasjonen, selv om han  ser han kjemper mot hjerterkontrakt var ikke dette noe særlig bra.

Så tilbake til det andre bordet hvor sponsor Nickell ble spillefører i 6 hjerter.

Kløver dame i utspill gjorde livet ganske greit. Den ble vunnet med esset. Nå synes jeg han var litt uforsiktig da han spilte spar, men det var vel odds for at det var nord som kom inn på esset, nord spilte ny spar til kongen og avkast av ruter.

Nickell hentet så tre stikk i trumf får han spilte kløver 10 til knekt og konge. Nå manglet han enda ett stikk da det bare var en trumf igjen hos blindemann til å stjele håndens tapere i spar og kløver. Men ettersom nord hadde meldt inn 1 spar fortsatte Nickell med ruter ess og ruter dame. Dermed løste han den fargen for 2 stikk og kunne notere + 1430, det ble 17 imp sammenlignet med han som gikk beit i 3 NT!