Riktig signaler og et klart hode i motspill?

Når du havner i krevende motspill er det viktig med riktige signaler og et våkent blikk for hvordan kortene er fordelt.

Dette spillet er hentet fra en treningskamp med dyktige spillere.

Øst doblet da han ønsket et annet utspill enn spar, men vest satset likevel på spar (ruter ville gjort motspillet mye klarere). Spillefører vant hos blindemann fult av hjerter til esset hos øst.

Ny spar gikk til damen hos blindemann før trumfen ble trukke tut i to runder. Neste trekk var spar til kongen, vest kastet kløver 4. Kløver ess og kløver var neste trekk, vest fulgte med kløver 2 og kløver 3.

Øst kom inn på kløver dame, posisjonen var blitt denne

 

Et lite blikk på makkers kast avslørte 6-kortfargen, det betyr at spillefører har fordelingen 3-5-3-2.

Dermed var det mulig å finne beitende motspill og vri RUTER DAME. Syd vinner med kongen, men nå sitter øst bak blindemanns knekt med E 10 og tar en beit.

Ved bordet sviktet øst da han tok for ruter ess og fridde seg med kløver konge. Dermed kunne syd kaste ruter og trumfe hos blindemann for hjemgang.

Nok en tapt mulighet, men neste gang klarer vi den.