Prøv deg i motspill

Du inntar vest plass i en tett lagkamp. Oppgaven i første spill er å følge med i motspill mot utgang. Ikke la nervene ta deg, du må bare følge med!

Makkers hopp til 2 spar forteller om 12-14 poeng og 4-kort spar.

Spar 10 i utspill tar makker med esset, syd følger med syveren. Makker spiller spar 2 tilbake til syds konge.

Spillefører tar for ess og konge i hjerter, makker følger med 10 og dame!

I neste stikk spiller syd kløver 2, så er det din tur

 


Jeg håper du brukte anledningen til å tenke deg litt om. Det ser ut som spillefører har 7 stikk i hjerter, sammen med spar konge og ruter ess gir det 9 stikk, altså må spillefører enten ta finessen i ruter eller sette opp kløver.

For å beite kontrakten må vi ta høyde for at makker har ruter konge. Det vi må passe på er å spille ruter igjennom blindemann før han har satt opp et stikk i kløver.

Du går derfor opp med KLØVER ESS og vrir ruter.

Spillet så ut som dette, det var viktig å være våken.

 

Hadde du fulgte med liten kløver ville makker vært låst på kløver konge. Han må fri seg med spar som spillefører trumfer og frir seg med kløver dame. Du vinner med esset, men nå stikker spillefører ruterreturen med esset og kaster ruter 8 på kløver 10.

Ikke noe problem for deg antar jeg?