Ulf Tundal fører kortene

Ulf er en spiller du helst ikke vil skal føre kortene når du spiller motspill. Han er bunnsolid og finner ofte de riktige variantene. Dette spillet er hentet fra en treningskamp

Ruter i utspill fra vest lot Ulf løpe til knekten hos øst. Ruter 9 kom tilbake til kongen hos blindemann.

En opptelling fortalte om fire stikk i kløver, to i ruter og ett i hjerter. Det gir to for lite for å vinne kontrakten, De to stikkene kan komme på spar konge hvis esset sitter hos vest, hvis sparen sitter 3-3 hos motparten kan man også etablere blindemanns fjerde spar til stikk eller hjerterfargen kan løses for to stikk.

Ulf ba om spar, øst hoppet opp på esset og spilte nok en ruter til esset hos blindemann. Nå var Ulf kommet til det avgjørende punktet, skulle han satse på sparen 3-3 eller at hjerteren kunne gi det ekstra stikk.

Ulf satset på spar og ba om liten spar, da øst fulgte med liten gikk han opp på kongen fulgt av ny spar.

Øst kom inn på damen, men nå var kløver ess inntaket til å hente den godspilte sparen for nøyaktig hjemgang.

Ikke vanskelig, men fortsatt pent. Solid håndarbeid som førte frem.