Double Dummy spilleprøve

Dette spillet dukket opp i en lagkamp, meldingene var kanskje ikke helt A4, men det må ikke la deg miste blikket i spilleføringen.

Ser du hvordan du vinner 6 spar etter at vest starter motspillet med hjerter 7, kongen kommer fra øst og du vinner med esset.


Sånn rent isolert så er beste spilleføring å ta ess-konge i kløver. Skulle den fargen være fordelt 2-2 har du nå en sikker vei til hjemgang med å ta hjerter dame, hjerter til stjeling fulgt av spar ess og spar dame som du bare kaster ruter på.

Motparten vinner med spar konge, men resten av stikkene er dine.

Når kløveren er fordelt 3-1 får du en annen problemstilling. Du vet øst normalt har 7-kort hjerter at han i tillegg har 3-kort trumf gir deg et valg.

Best beste vil være å ta hjerter dame, hjerter til stjeling. På spar ess kaster du en ruter, men nå tror jeg beste spilleplan er å spille en LITEN ruter fra blindemann. I praksis legger øst liten og din knekt taper til kongen hos vest.

Men nå faller ruter dame neste gang og du vinner din kontrakt.

En litt annerledes finessen å starte med liten fra esset!