Nationals | Endelig ga en for tynn sperremelding utbetaling

Justin Lall

Fra Vanderbilt og Round of 32 kommer dette spillet hvor vi endelig fikk se en litt tynn sperremelding slå feil ut.

Se bare her

 Bathurst-Lall er to av de nye Amerikanske toppspillerne som har hatt suksess de siste årene. Paret kom i søkelyset i fjor etter å ha blitt beskyldt for systematisk tynne åpninger i gunstig sone, en sak ACBL dysset ned uten å følge videre.

Her benyttet de det etter hvert så kjente meldevåpnet – tynn sperremelding. Disse gutta var pionerer da de tidlig på 2000 tallet kom inn i bridgen med fryktløse sperremeldinger. Åpninger på 3-trinnet var både på 5 og 6-kort farger og det var ganske vanskelig å forsvare seg imot.

Når vi ser dette spillet virker det som forsvarsmekanismen etter hvert har festet seg og syd gjorde en svært riktig vurdering da han valgte å spille i mot 3 kløver doblet.

Lall kunne klart seg med 2 beit, men han kunne heller ikke vite hvor galt kløverfargen var fordelt. Spar i utspill vant han med esset og spilte ny spar!

Nord vant med kongen og vridde liten hjerter til kongen hos syd. Ruter dame gikk så til konge og ess før en ny ruter løp til åtteren hos vest. Kløver derfra gikk til knekt og dame før en hjerter ble trumfet av Lall.

Ruter knekt kunne syd trumfe før en hjerter ble trumfet av Lall. Han fridde seg med nok en ruter som syd trumfet og dermed måtte motspillet også få for kløver ess og 3 beit for 500.

På det andre bordet nord 3 NT etter at øst også her åpnet 3 kløver. Ruter knekt i utspill gil dame og konge gjorde oppgaven vanskelig for spillefører. Det hele endte med 3 beit og 12 imp i betaling.

Nei folkens, prat igjennom taktikk du og makker skal benytte når dere møter sperreåpninger som kan være litt vel inspirerte, her er det mange beiter å hente!