Oppgave | Dette motspillet håndterer du vel greit?

Motspill kan være det vanskeligste i bridge. Det er ofte vi ser en dyktig spillefører svikte i motspill, men den spilleren som er god i motspill er alltid god i spilleføring!

Misforstå meg rett, men motspill er kunsten vi kanskje bruker lengst tid på å beherske.

Du skal få en prøve, hentet fra en lagkamp hvor fire spillere av verdensklasse kjempet om en viktig pokal.

Utspillet fra makker er spar ess, syd følger med spar 4. makker vrir hjerter dame i annet stikk, blindemann legger liten og det samme gjør du og syd. Makker tar nå for spar konge før han fortsetter med hjerter knekt, spillefører ber om liten fra blindemann.

Så er det opp til deg. Hva er muligheten for beit i denne kontrakten?


Spillet er hentet fra et toppoppgjør i Nationals tilbake i 1974. Problemstillingen er om du som øst skal stikker over hjerter knekt med esset for å gi makker beiten med en stjeling i hjerter, eller om det finnes en annen fair mulighet til å beite kontrakten.

Det kan også være vi skal legge liten tieren og be makker om å spille mer spar. På denne måten tar vi vekk blindemanns avkast av hjerter på spar dame og kan ta beiten med hjerter ess eller ruter dame, dette blir riktig hvis makker har 3-kort hjerter.

Men hvorfor tar makker for spar konge før han spiller hjerter knekt, med D kn x i hjerter ville han kanskje spilt hjerter knekt direkte?

Den aktuelle øst la hjerter 10 på knekten og fikk spar tilbake, men det ble veldig feil da kortene så ut som dette

 

Spillefører trumfet med damen, tok ut trumfen og spilte seg frem til denne posisjonen:

 

Kløver 9 ble spilt fra syd, nord kastet hjerter konge men hva skulle øst kaste? En pen skvis som helt tok lurven på øst. Han kastet seg ned til D x i ruter, men da vant syd sin kontrakt ved å spille ruter fra topp.

Det enkle var som vanlig det beste, du skulle tatt makkers hjerter knekt med esset og gitt makker stjeling!

Den våkne leser ser selvsagt at spillefører skulle spilt kongen på første hjerterrunde for å blokkere fargen, på den måten ville skvisen vært uunngåelig for motspillet.

Hvem sa bridge var lett.