Winter Games | Storeslem rett i fanget

Vi har alle vært unge og vet at det kan være vanskelig å ikke bli for ivrig i gitte situasjoner, særlig som bridgespiller kan meldingene gjerne være litt mer aktive enn for de litt eldre etablerte spillerne.

Fra Zimmermann Cup har jeg hentet dette spillet hvor ungdommen fra Nederland satte oss helt i sjakk-matt med en vanvittig storeslem.

Min opplysende dobling var ikke veldig lur på dette spillet. I praksis vil jeg tro flere velger å doble, men vel så mange melder pass. Den Nederlandske juniorspilleren med nords kort fikk i alle fall lopper i blodet da han valgte å hoppe til 5 spar for å spørre om antall ess utenom sparfargen. Selv om alle ess skulle være på plass har han en utfordring i både ruter og kløver som han ikke kan vite er ivaretatt.

Tolle Stabell ville være med på leken og la inn en tøff stamp med 6 spar i gunstig sone. Hadde den blitt doblet og motspillet truffet blink ville ikke det vært en liten utbetaling, men det var ikke lett å vite!

Syd kan jeg forstå velger å si 7 hjerter når makker først har strukket seg til exclusion. Han kan vel nesten ikke tro det er en åpning i sidefargene og at makker har en av de tre honnørene i trumf er det rimelig å anta.

Spar 10 i utspill kastet spilleføre en kløver fra blindemann på og stakk med esset på hånden. Hjerter ess fikk følge av kongen og dermed kunne spillefører forlange sine 13 stikk ved å trumfe blindemanns rutertapere på hånden.

2210 hadde ikke noen god klang da vi sammenlignet og våre lagkamerater hadde stoppet i utgang for 710. Det ble 17 imp til Nederland vi ikke klarte ta tilbake i denne kampen.  

Selv om det av og til går bra med slike råtass-meldinger håper jeg mine lesere ser nytten av å ikke strekke kortene for mye i disse posisjonen. Aktuelt ville Nederlenderne vinne spillet med 13 imp ved å melde 6 hjerter, men nå risikerte de å tape 13 ved å gå for 4 imp til.

Ukontrollerte storeslemmer er ikke å anbefale, men i Zimmermann Cup sendte det lag Kvangraven ut av kvalifiseringsplassen!