Nils dummer seg ut | Er du bedre i motspill enn Nils?

Motspill er krevende. Ofte kommer du til veikryss hvor du må ta et valg om hvilken vei du tror kan gi beit. På dette spillet fra Zimmermann Cup var ikke den veien jeg valgte beitende, kanskje du får det til i den posisjonen jeg sviktet?

Doblingen av 2 kløver er negativ.

Jeg startet motspillet offensivt med spar ess, makker fulgte med spar 3 og spillefører med spar 5.

Det er lagkamp, så oppgaven er å hente minst 4 stikk i motspill sammen med makker, hva tenker du om denne posisjonen og de muligheter du ser for deg?


Vi ser at det her er avgitt meldinger på litt tynne verdier, det tyder ofte på fordelingshender. Hva kan syd ha for sitt hopp til 4 hjerter og hva har makker for sin negative dobling?

Jeg ville trodd syd så ned på en solid 7-kort hjerter, mens makker enten har en lang sparfarge eller spar med ruter ved siden av.

Hvis spillefører har 7 stikk i hjerter kan vi enten beite kontrakten ved at han har 3-kort kløver og jeg kan gi makker en stjeling. Vi kan også beite kontrakten hvis spillefører har 2-kort ruter og makker har kongen ved at jeg fortsetter med ruter ess og ruter til kongen. Eller det kan være beit ved at makker har stikk i hjerter – det er dog lite sannsynlig.

Makkers spar 3 er også en ledetråd. Det er ett styrkekast og indikerer at han ønsker at du spiller mer spar, altså har han spar dame og han har ikke flere enn at han ser spillefører også har minst 2-kort.

Spørsmålet er derfor om spillefører kan ha sidefarge i spar, i alle fall minst 3-kort. Hvis han har det skal jeg fortsette med spar i annet stikk for å ta etablere makkers spar dame samtidig som jeg tar vekk blindemanns inntak til kløverfargen. Men for at det skal være suksess må jeg samtidig gjøre riktig når spillefører spiller kløver, skal jeg stikke første, andre eller tredje kløver?

Vel, lett var ikke dette, har du bestemt deg?


I slike posisjoner hvor jeg ikke helt ser en klar løsning prøver jeg alltid å kombinere flere løsninger i den grad det er mulig. I denne posisjonen kunne jeg kombinere to muligheter.

  1.  Makker har singleton kløver og får en stjeling
  2. Makker har ruter konge, spillefører har 2-kort ruter og vi tar disse stikkene

For å gjøre dette lett for makker tok jeg derfor kløver ess i annet stikk fulgt av ruter ess. Nå kunne makker legge styrke i ruter med kongen og svakhet hvis han hadde singleton kløver.

Makker la styrke i ruter og spent fortsatte jeg med nok en ruter til makkers konge, men spillefører trumfet, tok ut trumfet og forlangte resten av stikkene da kortene så ut som dette

 

Hadde jeg spilt spar i annet stikk og lasjert en runde kløver ville kontakten gått 2 beit! Spar ess var eneste beitende utspill, men jeg hadde sviktet i det avgjørende øyeblikk.

I Zimmermann Cup var det en god blanding av beit og hjemgang i 4 spar, men det var også mange som selvsagt stoppet i delkontrakt. Våre dyktige lagkamerater gjorde nettopp det og vi tapte spillet derfor med 6 imp i stedet for å vinne med 7 om jeg hadde beitet kontrakten.

Nok en tapt mulighet!