Winter Games | En spennende spilleprøve

Konvensjoner og aktive meldinger kan være nyttig for å sette press på motparten, men det kan også gi den informasjonen som skal til for at spillefører finner veien frem i en kontrakt han normalt ville gått beit i.

På dette spillet fra kvalifiseringsrundene i Zimmermann Cup kom dette spillet som falt inn i denne kategorien.

Vest startet motspillet med hjerter konge. Nå kan du ta stolen til Tolle Stabell og tenke igjennom hvilken sits du kan håndtere for hjemgang


 Hvis vi ser på meldingene så vet vi vest har minst 5-5 i hjerter og kløver, videre har øst i rød sone vært med til 4 kløver, det tyder vel også på at han har 4-kort støtte i den fargen og en tilpasning til ruter hvis det er ruter vest har for sin melding.

En annen observasjon er at vest ikke har spilt ut ruter, det ville han kanskje gjort med singleton om han ønsket en stjeling?

For å vinne kontrakten burde du derfor stikket med hjerter ess, ta for spar ess før du spiller ruter fra topp og kaster kløver på hånden. Skulle sparfargen være fordelt 1-4 hos motparten blir øst få fanget i en slags undertrumfing-posisjon. Når han trumfer ruter overtrumfer vi og spiller hjerter knekt. De to neste hjerterne kan vi trumfe hos blindemann da spar konge er eneste spar overtar de.

Aktuelt ble det skikkelig god belønning hvis du tok for spar ess da kortene så ut som dette

 

Kongen falt fra vest og du kunne kruse inn til 12 stikk!

Ved vårt bord gikk det ikke helt likt, men Tolle Stabell startet med spar ess og vant sin kontrakt.

Resultatene fra Wintergames finner du HER