Relepresisjon – Slem uten rele!

Jeg har skrevet om mange spill hvor relepresisjonens mulighet til å søke fordeling har ført frem til en god slem det kunne være vanskelig å finne ut av i ett naturlig meldesystem.

Men nå kommer det ett slemspill hvor vi gikk over til naturlig og fant frem til slem.

Ulf Tundal kunne se det var mer nyttig å få over til naturlige meldinger da han hoppet til 3ruter i stedet for å spørre om fordelingen. 3 ruter setter trumf og ber om cue-bids.

Da Ulf meldte 4 hjerter var det enkelt å se at han manglet kløver kontroll. Da jeg kunne avgi cue-bid i kløver var det lett for Ulf å melde den fine slemkontrakten i ruter.

Slik kortene var fordelt var det selvsagt ingen problem i å hente 12 stikk for vunnet slem.