Oppgave | Spill bedre enn Nils

Jada, nok en gang gikk jeg beit i en kontrakt jeg kunne/burde vunnet. Dessverre var det en utgang og scoringsformen IMP, det ble dyrt!

Men du gjør det vel bedre?

3NT var ikke en unormal kontrakt, men så var det opp til meg å hente frem de 9 stikkene som kunne forsvare kontrakten!

Ruter 9 i utspill fra vest gikk til damen hos øst, kløver 8 i retur slapp jeg til kongen hos vest. Ruter 2 var neste trekk fra vest, hvordan ville du planlagt det videre spill herfra?


For meg kunne det se ut som vest hadde spilt fra 4-kort ruter, det var også verdt å merke seg at øst ikke fortsatte i ruter, men vridde kløver igjennom min farge!

Spørsmålet er om vest kan ha spilt ut indresekvens med K 9 8 eller om det er best odds å gå for esset hvor man enten blokkerer fargen hvis øst hadde startet med K D x eller får kongen på hvis K D blokk.

Jeg valgte finessen, men den vant øst med kongen og spilte ny ruter. Jeg vant med ruter ess og tok kløverstikkene før jeg spilte spar til knekten, da var jeg fortapt da kortene så ut som dette

 

Øst hadde selvsagt holdt D T 7 2 og fridde seg med sin hjerter hvorpå han måtte få ett stikk til spar!

For å vinne kontrakten måtte jeg ha tatt hjerter ess så fridd meg med spar og øst ville vært innspilt.

Jeg kunne også stukket andre ruter med ess, tatt kløverstikkene og kommet til denne posisjonen (blir den samme posisjonen som jeg kom til). 

 

Nå er det flere muligheter for hjemgang, men løsningen er å ta for hjerter ess, spar ess og fri seg med ruter. Øst kommer inn på kongen, men må spille fra D T x i spar opp i blindemanns K kn x og 9 stikk vinnes.

Dere ser kanskje hvordan motspillet kunne beitet meg med makt? Øst skulle vridd hjerter 9 i annet stikk, da vil jeg ikke lengre ha tempo til noe skvis/innspill og beiten nesten komme automatisk.