1 divisjon | Hvordan var siste spillehelg målt mot den jevne førstehelgen?

Leif-Erik Stabell var fornøyd med kantinen, om større spill ga flere utfordringer til TL enn vanlig har vi ikke hørt noe om.

Jeg har tidligere vurdert første del av seriemesterskapet til å ha vært historisk jevn. Spillene besto av færre utganger og slem enn vanlig og det ble omsatt langt færre imp enn vi vanlig ser. Kampene i seg selv var også jevnere med færre store seiere enn vi kan forvente.

Artikkel om spill og resultat 1 spillehelg

Jeg har sammenstilt de to helgene og det er interessante tall som kommer opp. Den andre spillehelgen ga større utslag og rettet kanskje opp noe av det som manglet den første helgen.

Se bare her

 

I diagrammet ser vi kampresultatene fordelt på hvor stor seier de ga. Som vi ser gikk antall jevne kamper (liten og middels seier) ned fra 80 % til 40 %. Det betyr at andelen store seire ble tredoblet fra 20 til 60 %.

Tar vi en titt på imp pr kamp kommer det enda flere spennende tall

Vi ser 2 spillehelg genererte imp pr kamp omtrent på det nivået vi normalt ser, mens den første spillehelgen lå 10 % lavere. seiersmarginen var derimot større i andre spillehelg enn vi normalt ser.

Tar vi en titt på fordelingen av spillene kommer det også interessante tall.

 

Som vi leser av diagrammet økte andelen slem fra 5 % til 9 % mens delkontrakter den andre helgen gikk ned til bare 32 %, noe som er svært lavt.

Ellers gikk andelen doblete sluttkontrakter opp en drøy prosent mens andelen kontrakter som gikk beit økte med ett par prosent.

Konklusjonen får være at kortene var vesentlig mer krevende den andre spillehelgen enn den første. Det var kanskje derfor vi fikk større utslag i kampresultatene samtidig som de etablerte lagene kom på den øverste halvdelen av resultatlisten.

Konklusjonen blir at det kreves mer erfaring når det er tunge forhold!