Meldeprøve på høyt meldetrinn – Takler du presset?

Fra uttaksturneringen i Ungarn til sommerens EM kom denne spennende meldeposisjonen som jeg ikke kan huske å ha sett før. Da er det opp til intuisjonen og bridgelogikken om det går bra!

Det skal liksom aldri være lett. Er makkers 5 ruter en naturlig melding eller betyr det noe «annet», i så fall hva kan det bety?

Øst likte seg dårlig, halvrunde hadde ikke gitt noe særlig score fra før og nå skulle han plutselig ut og gjette. Han passet oppgitt uten å tenke for nøye igjennom posisjonen.

Men det var ikke noe greit da kortene så ut som dette

 

5 ruter spilt av vest gikk 5 beiter for 500 til NS.

Jeg skjønner ikke hva øst tenkte på. Nord har vist en fordelingshånd med begge minor, da kan ikke vest plutselig lansere en ruterfarge på 5-trinnet. Jeg synes derimot vest fant en flott melding som ba makker om å preferere major, det burde øst forstått!

La oss si øst hadde oppfattet korrekt og preferert til major, hvilken majorfarge ville du valgt?

Når det er lik lengde kan det være en grei regel å preferere til den «sterkeste», altså spar, og 5 spar av øst ville vært en spennende kontrakt.

Hvis syd spiller ut noe annet enn hjerter tar du 11 raske stikk etter å ha tatt to runder trumf fulgt av hjerter, nå kan øst trumfe den femte hjerteren og motspillet får kun sine to stikk i ruter for 11 totalt.

Hvis syd spiller ut hjerter mot 5 spar blir det mer spennende. Nord trumfer vests honnør og frir seg med kløver ess til trumf.

For å vinne kontrakten må spillefører ta for spar ess før han drar i gang på sidefargene. Han må spille det slik at han får med seg de fem stikkene i hjerter (inkl en stjeling) og kaster ruter hos øst. Nå må han stjele tre kløver lavt på hånden før han tar ruter ess i denne posisjonen

 

Etter ruter ess spiller han ruter og nord kommer inn. Han kan velge om han vil spille kløver eller ruter, men de to siste stikkene går til spillefører på krysstjeling med to høyeste trumfene. Syd må undertrumfe de to siste stikkene og kontrakten går hjem.

1 Comment

 1. TL! For å få til den sluttpossen må du ha spilt kløver til røff fra øst i et stikk hvor du var inne i vest (det er ikke nok inntak).
  Kontrakten kan imidlertid alltid vinnes.
  La oss si at nord spiller kløver konge i stikk 2.
  Du trumfer, tar én trumfrunde fra handa. Før du spiller 4. hj-runde må du dukke en ruter (du trenger 3-kort ruter som trussel mot at han kan fortsette i ruter). Nå må nord fortsette i kløver og du får trumfet på handa. Vi kaster nå ruter på 4. hj-runde og trumfer den 5., kløver til røff, ruter ess og vi kan krysse de siste to stikkene med høye trumf.

  Enn hvis nord skifter til spar, noe som ser ut som et bedre motspill?
  Vi legger lavt fra bordet, syd må på med tieren, vi stikker med kongen. Igjen må vi spille ruter til dukk før 4. hj-runde, og nord må spille kløver. Vi kaster ruter på hj J, hj til røff, kløver til røff, ruter ess og ruter til stjeling med spar dame, og vi skårer nå på K8 over syds J5 via et trumfcoup.

  Hvorfor er det bedre motspill å skifte trumf? Jo, som vi ser, så ville det drept kontrakten hvis syd hadde hatt JT8 i trumf.

Kommentarer er lukket.