Uttaksturnering EM Veteran

Jeg har tidligere publisert ett par spill fra turneringen hvor to lag kjempet om retten til å representere Norge i sommerens EM. Dette spillet var spennende og inneholdt noen muligheter for spillefører.

Du har som SYD blitt spillefører i 6 hjerter, hvordan tar du fatt på oppgaven etter at Roald Mæsel som vest spiller ut kløver ess og følger opp med ny kløver til damen hos nord.

Hjerter til damen er neste stikk, vest følger med nieren og øst med femmeren.  Your call!


Spillefører hadde noen utfordringer. Hvis ruter knekt ikke faller annen eller tredje må en ruter trumfes, og man kan ikke fange knekten fjerde i trumf hos øst.

Samtidig var hjerter 9 et spennende kort, er trumfen 3-2 har vi kontroll på spillet, men skulle trumfen være 4-1 er det viktig å treffe. Da nieren falt i første stikk ble det plutselig en mulighet for å fange knekten fjerde hos både øst og vest, hadde ikke nieren kommet på ville det kun vært knekten hos vest som kunne fanges.

Tror vi nieren er et ærlig kort, eller kan Roald Mæsel ha vært dyktig og lagt innpå nieren fra K 9 x x for å gi oss en «loosing option».

Spillefører valgte å satse på at Roald hadde kapasitet til ett slikt falsecard og fortsatte med hjerter til esset, men da ble det beit, kortene så ut som dette

Det er ingen tvil om at Roald Mæsel hadde kapasitet til det motspillet, og usikkerheten rundt behovet for å måtte trumfe en ruter gjorde dette til en fornuftig spilleplan.

Men så var det slik at kortene var ærlige og avanserte tanker bare ble en felle for spillefører.