Katja treffer motspillet

Det er ikke alltid så lett å treffe motspillet. Dette spillet er hentet fra en turnering med IMP scoring, så beiten var nettopp det Katja jaktet på mot syds 3NT

Katja startet motspillet med ruter ess som trakk liten, 7 og 2.

Hvordan hadde du satset videre for å beite denne kontrakten?


Det var lett å se at her var gode råd dyre. Syd, som har støttet til 3, har ofte kløver konge. Da kan spillefører telle 7 stikk i kløver og spar ess for 8. Hvis du gir bort ett stikk i de røde fargene vil kontrakten gå hjem.

Ruter ser du ikke vil nytte og hjerter har syd meldt han har stopper i.

Det var akkurat hva Katja tenkte, beste mulighet for beit var derfor å angripe i spar. Katja trakk derfor SPAR KONGE i annet stikk.

Det var innertier da kortene så ut som dette.

Spillefører måtte ta sine stikk i kløver og spar ess før motspillet fikk resten og en beit. Spiller Katja hjerter eller ruter går 3 NT hjem.