4 divisjon | Tom Høiland klagde på utur

Det var kanskje ett lite snev av udrag over lista til Tom og Maria etter 6.runde hvor motparten krydret runden med utganger og slemspill.

Men på dette spillet kunne Tom avgjort selv:

Som vi ser meldte motparten seg opp i 4. Hva ville du spilt ut fra Tom sin hånd?


Spar dame ser naturlig ut og det valgte Tom også, da ble det 10 raske stikk til motparten når sitsen var som dette:

Er du av den aggressive typen starter du med kløver ess  og ny kløver. Dette for å prøve å få en stjeling i kløver. Det er ikke så dum plan når du har esset i trumf. Finner du makker med kløver konge eller ett sideinntak kan det være du skal angripe i kløver.

Jeg sier ikke dette var opplagt, men ett fair skudd hadde det vært og blink denne gangen!