1 divisjon | Roald Mæsel leser sitsen

Roald blir ikke benevnt som «luringen» uten grunn. Ved kortbordet er det ofte Roald som lurer inn stikk og motparten som går fattige til neste bord.

Denne spilleføringen fra 1 divisjon står seg godt

Som vi ser Hadde det kanskje gitt enklere vei til hjemgang om Roald hadde valgt 3NT, men 4 var ikke et unaturlig valg med Roalds fordelingshånd i syd.

Kløver 9 i utspill gikk til knekt, dame og trumf. Tre runder trumf ga gode nyheter om at det var håp for kontrakten. Spar dame fikk beholde neste stikk og nå var det en spennende posisjon.

Ut fra meldingene og kortene så langt kunne Roald se ett ganske klart bilde av sitsen. Trumfen 3-3 og kløver 9 i utspill tydet på at øst hadde startet med 6-kort kløver. Vest hadde meldt 1 nesten uten honnørpoeng så litt i fargen var det helt sikkert.

Roald tok derfor ess-konge i ruter for å ta vekk østs frikort, posisjonen var da blitt denne

Spar 10 løp til knekten hos øst, men hva skulle han gjøre?

Aktuelt tok øst også for spar ess før han «fridde» seg med kløver ess. Men Roald sto imot fristelsen av å trumfe, han kastet bare en ruter!

Dermed var øst innspilt og måtte spille kløver til blindemann som sikret hjemgang for Roald.