Bermuda Bowl | Er du bedre i motspill enn dette?

Fra de innledende runder i årets VM har jeg hentet dette motspillet hvor de aktuelle motspillerne ikke fant veien til beit. Påtråkk i utgang er ikke noe særlig, særlig ikke i VM som overføres på BBO.

Vest starter motspillet med hjerteress, hva tenker du om dette motspillet?


Den aktuelle øst la hjerter 5 som styrkekast. Han hadde bare 2-kort og ønsket selvsagt at makker skulle fortsette i fargen med to runder til.

Makker gjorde som han fikk beskjed om, men da blindemann trumfet den tredje hjerteren med tieren ble det plutselig ikke så gøy.

Øst kastet en kløver, men nå fulgte spar til knekten og sparkonge fra spillefører. Øst vant med esset, men da kortene så ut som dette kunne han ikke lengre nekte hjemgang

Spillefører hadde hjemgang på ruteress og kunne ta ut trumfen med spardame før kløver til blindemann ordnet resten av stikkene.

Hva var så feilen?

I mine øyne er det ganske opplagt at øst som ser makker har ess-konge i hjerter og selv ser ned på spar ess ønsker ruter i vri. Hvis spillefører har K D kn i spar vet vi at makker enten har ruter ess eller konge (slik som nå), da må ruter i spill mens spar ess er inntak.

Skulle spillefører har ess-konge i ruter vet vi at makker har en honnør i spar og kontrakten vil gå beit.

Hvordan får øst varslet om ruter i vri da?

Han skal selvsagt legge svakhet med hjerter 10 i første stikk. Dette gir makker beskjed om at vi tåler det «normale» skiftet, som her må sies å være ruter da blindemanns kløver er så sterk.

Enkel matematikk vi burde forvente at VM spillere håndterer, men som vi har sett så mange ganger i årets VM gjøres det mange feil, også på dette nivået.