Spillefører gikk glipp av denne

Dette spillet er fra en klubbkveld hvor spillefører satt og sov da skvisen banket på døra!

SYD ble spillefører i 3NT uten forstyrrelser fra motparten og vest startet motspillet med kløver som løp til damen hos SYD.

En liten hjerter gikk nå rundt til nieren hos øst som fortsatte med spar til esset hos vest. Ny spar løp så til damen hos spillefører.

Han fortsatte med kløver ess og ny kløver som vest vant med kongen og vridde liten ruter til konge og ess.

Øst fortsatte med spar til kongen hos syd, vest kastet kløver og nord en ruter.

Posisjonen var blitt denne

Spillefører fortsatte med hjerter ess og ny hjerter. Da fargen ikke var fordelt 3-3 måtte vest få det siste stikket på hjerter knekt for en beit.

Men hva om syd i stedet hadde spilt ruter til damen fulgt av kløver knekt. Syd kaster en liten ruter, men hva skal vest kaste?

  • Kaster han ruter knekt tar spillefører hjerter konge, hjerter til ess og ruter 10
  • Kaster vest hjerter blir fortsettelsen hjerter til ess, hjerter konge og hjerter 8 som da er godspilt.

Det var vel ikke umulig å få til?

1 Comment

  1. Enda morsommere dersom spillefører spiller liten hjerter til K i sluttdiagrammet ditt. Når spillefører da tar for stående kløver i bordet og kaster en ruter sjøl på hånda blir stakkars vest fanget i en criss cross skvis 🙂

Kommentarer er lukket.