Bermuda Bowl | Prøv deg som spillefører i 3NT

Fra round-robin i Bermuda Bowl har jeg hentet denne spilleprøven hvor du skal få prøvd dine kunnskaper som spillefører.

Som vi ser ble du som SYD spillefører i 3NT etter at øst har vært innpå med 1♠ i meldingene. Dessverre starter vest motspillet med spar 8, øst bidrar med tieren og du lasjerer. Spar ess og ny spar vinner du med kongen, øst kaster en hjerter!

Kløver til ess følger begge motspillere på, men på neste kløver kaster øst en liten ruter og vest stikker vår knekt med damen. Ruter i vri stikker vi med esset.

Kløver følger til kongen og øst kaster en hjerter. Kløver ti kaster vest ruter knekt på og øst nok en hjerter.

På den siste kløveren kaster vest nok en ruter, øst kaster en spar.


Hva tenker du om den?

Du har så langt vunnet fire stikk i kløver, ett i spar og ett i ruter. Legger vi til ess-konge i hjerter blir antallet åtte.

Altså må den niende komme ved at hjerter knekt gir stikk.

Det kan komme ved at

  • Damen faller under ess-konge
  • Vi spiller hjerter til knekten (vest har damen)
  • Vi frir oss i ruter og håper øst blir innspilt og må avslutte fra D x x i hjerter.

Hvis vi tar en liten opptelling av motpartens kort så vet vi at øst har 5-kort spar og singleton kløver. Det er nærliggende å anta utfra avkastene har øst startet med K x x i ruter (har kastet en ruter) og da blir det 4-kort hjerter – fordelingen 5-4-3-1. Øst har kastet to hjerter så da «vet» vi posisjonen nå har blitt denne

Altså vil ikke innspillet i ruter lengre bære frukter da øst vil hente beiten i spar.

Spørsmålet blir om vi tar finessen i hjerter eller om vi går for at øst har damen og spiller hjerter fra topp.

Vi kan selvsagt være litt irritert at ikke makker åpnet 1NT, da ville denne problemstillingen ikke kommet ettersom øst ikke kan slå hull på oss i samme grad som vest gjorde med sitt sparutspill. Men vi må ta en avgjørelse, hva velger du?

Frank Multon valgte hjerter til finesse, det ble feil da kortene så ut som dette og posisjonen var blitt denne:

Kontrakten ble vunnet ved de fleste bord, og brorparten fikk nord som spillefører. Det ble derfor 11 imp ut for Monaco og en dårlig start på den viktige kampen mot Bulgaria.

Følg VM HER