Hvem har skylda?

Denne gangen var det et svært samspilt makkerpar som ikke fant ut av kortene.

Som vi ser av meldingene ble det ikke helt blink da kontrakten landet i 3NT. Ruter i utspill fra vest gikk til tieren hos øst og liten fra syd. Ruter dame i neste stikk vant syd med kongen før kløver dame seilte rundt. Kløver til ess ble så fulgt av spar konge, spar dame og spar til esset.

Spillefører hadde nå 4 stikk i spar, 1 i hjerter, 1 i ruter og 2 i kløver for 8 totalt. Det siste stikket kunne komme i kløver, forutsatt at vest ikke hadde flere ruter igjen. Kløver knekt ble derfor spilt i neste stikk til kongen hos vest. Men da han tryllet frem en ruter ble det to beit.

Når vi ser kortene vinner du lett 11 stikk i spar. Spilt med fin hånd klarer du vel nesten å spille hjem 12 stikk slik kortene er fordelt. Det var derfor ikke noe særlig å komme til sammenligning med -100 på lista – selv om vi kan gi skryt til øst som med sin aktive sperremelding med bare 6-kort i fargen satte oss under press.

Hvem har skylda, kan du kjære leser fordele og begrunne hvordan nord-syd skulle funnet veien til 4spar?