Norske Legender – Robert «bols» Larssen

Robert Larssen - Medalje for både Norge og Sverige i EM!

Robert «BOLS» Larssen var sin tids «Helgemo». Han ble en del av det nye Astra-miljøet før krigen og fikk prøve seg som makker til selveste Ranik Halle og Trygve Sommerfelt. Og «Bols» skulle vise seg å bli den beste av de alle!

Han ble omtalt som en magiker med stor kreativitet. De som kjente Bols fremhevet korthukommelsen som særlig spesiell, han husket spill mange år etter at de var spilt. Hvert kort som ble spilt satt som spikret, det var vanskelig å lure Bols – han visste hvilke kort som satt igjen rundt bordet!

Da krigen kom til Europa flyktet den Østeriske europamester Hans Jellinek til Oslo. Han ble godt kjent med de norske spillerne og var en viktig bidragsyter til at Norge fikk flere spillere på topp internasjonalt nivå. Han skal ha uttalt seg om Robert Larssen at han var en av de absolutt beste- om ikke om ikke den beste, spillerne i verden. Et bedre komplement kan vel ikke en bridgespiller få fra en av sine likemenn.

Rett etter krigen ble Robert Larssen – Ranik Halle regnet som ett av europas sterkeste makkerpar.

Av norgesmesterskap vant Robert 4 titler i NM Lag ( 38, 39, 42 og 47) og 2 titler i NM PAR (42 og 47). Astra ble i denne perioden ansett som den absolutt sterkeste klubben i Norge (klubbtilhørighet var viktig).

I Nordisk mesterskap vant han 2 gull og 1 sølv, i EM spilte han tre mesterskap for Norge med sølv i 1938 på hjemmebane i Oslo som et høydepunkt.

Robert Larssen representerte Norge for siste gang i 1949. I omtalen av BOLS’ siste mesterskap for Norge het det «briljant kortspiller og analytiker – en av turneringens beste!«


Dette spillet av BOLS ble gjengitt i Astras 50 – års jubileumsbok. Jeg kan nesten ikke huske å ha sett ett så rått spill noen gang, det er lett å forstå at Robert Larssen ble omtalt som magikeren. Det hadde blitt årets spill også i 2017!

 

Som Syd åpnet BOLS med 1♣, vest gikk inn med 1 ♦ før nord meldte 1nt. Nå kom øst innpå med 2♥. Men så gikk toget uforstyrret videre for Bols og makker helt til 7♣! En umulig oppgave skulle man tro når vi ser alle kortene.

Hjerter 8 i utspill fra vest løp til damen hos øst og esset hos syd. Hvordan kan du vinne denne kontrakten?

Bols fant en vei. Ut fra meldingene plasserte han kortene ganske riktig og han trakk ut motpartens trumf før han fortsatte med RUTER DAME, kongen fra øst trakk esset hos nord. Nå gikk han hjem igjen i trumf og trakk den til bunns.

Idet den siste kløveren ble spilt var posisjonen denne:

På kløver 2 kastet syd hjerter 7, og hva skulle øst gjøre?

  • Spar gir blindemann fire stikk i den fargen
  • Ruter knekt gir spillefører på tieren
  • Hjerter konge gir spilleførere på knekt

Velges en av de to siste så kommer det en ny skvis i neste stikk, feks ved å kaste ruter så kommer ruter 10 fra syd, nå er øst skvist i hjerter og spar!

Overføring av hold fulgt av en progressiv skvis er ikke hverdags! Og dette gjorde Robert Larssen for snart 80 år siden!


Robert fant sin kjærlighet i Sverige og flyttet dit. Han var vel så suksessfull i Sverige, som spiller på det Svenske landslaget vant han gull i EM 1952 og sølv i VM 1953. Desverre har vi ikke lykkes i å finne så mye om Bols etter disse mesterskapene, det ble ingen svenske titler. Vi vet heller ikke hvor lenge Bols var aktiv ved det grønne bord, men i Sverige gikk han under kallenavnet «Robben».

Bols var aktiv i en periode hvor bløffmeldinger var utbredt. Dette ble nok ansett som ett av Bols’ sterkeste våpen, men det var som kortspiller han virkelig skinte. Meldesystemet disse gutta benyttet var «moderne Culbertson». Det kan ha vært en utfordring å tilpasse seg de nye trender med sterk kløver og Acol som etter hvert ble dominerende innen toppbridgen.

Jan Wohlin er av mange ansett for å være tidenes sterkeste svenske bridgespiller. I 1952 var Wohlin makker med Bols da de vant EM og de spilte sammen i VM i 1953. I et intervju til et bridgeblad mange år senere fortalte Wohlin om Bols’ muntre fremtoning ved bordet

Bols pleide å si «Det kan da ikke være farlig å melde spar»

Wohlin var nok litt frustrert over at Bols meldte spar i tide og utide.

Jeg har klippet ett spill fra EM i 1949 som viser litt hvordan bløffmeldingene fungerte på den tiden. Robert «Bols» Larssen satt i nord og var svært aktiv i meldingene.

 

 

Som vi ser mistet ØV en god slem i hjerter da de ikke helt fant ut av Larssens bløffing. Jeg synes nok vest skulle våknet da makker hoppet til 4, men det er lettere 70 år senere når man ser alle kortene!

I Norsk Bridgemagasin kan vi i ett av de siste årene Robert bodde i Oslo lese bykamp mellom Oslo og Stockholm hvor ble gjort et svært omstridt laguttak. Robert hadde tilbragt høsten i Sverige hos sin kjæreste og ble derfor satt ut av Oslo-laget!

Uttaket ble av lavere rangerte spillere. Bykampene var på denne tiden svært populære og det lå stor ære i disse. Stockholm stilte med sine sterkeste spillere og knuste det b-pregete laget fra Oslo.